Αρχική / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / Νέα / Strongest Companies in Greece

Strongest Companies in Greece

01 Αυγούστου, 2010

H Γαβρίλης Γκρουπ Α.Ε.Β.Ε. αναγνωρισμένη από την ICAP Group ως μια από τις << Strongest Companies in Greece>>

Η Γαβρίλης Γκρουπ Α.Ε.Β.Ε εντάθηκε στις <<Strongest Companies in Greece>> της ICAP Group, ως μια από τις ισχυρότερες εταιρίες στην Ελλάδα, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτική ικανότητά της είναι πραγματικά υψηλή.

Οι << Strongest Companies in Greece>> είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (credit ratings) της ICAP Group.

Η ICAP Group αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Αξιολογήσεων. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα << Strongest Companies in Greece>> έχει μόνο μια στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.